นายประสพชัย  แก้วยะลุน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ร่วมกับชุมชน จัดกิจกรรม "ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา"  ณ วัดสุทธานิวาส บ้านแป้น เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยสืบไป