วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนบ้านแป้นฯ ได้จัดกิจกรรมรำลึกสุนทรภู่สู่วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นายประสพชัย  แก้วยะลุน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี และมีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม อาทิ เช่น กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือ กิจกรรมวาดภาพตัวละครในวรรณคดี และกิจกรรมการเขียนเรียงความ  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง