ใช้ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุงเท่านั้น
***ให้กรอกเลขประจำตัวประชาชนนักเรียนลงในช่องแล้วคลิกค้นหา