วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นายประสพชัย  แก้วยะลุน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู ร่วมงานฉลองเปรียญธรรม 3 ประโยค พระมหาทองอินทร์ ทานรโต ณ วัดสุทธานิวาส บ้านแป้น ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร