ที่ตั้งโรงเรียน
    127 หมู่ 5  ต.บ้านแป้น  อ.โพนนาแก้ว  จ.สกลนคร  47230
     หมายเลขโทรศัพท์  -

ผู้บริหารสถานศึกษา
นายประสพชัย แก้วยะลุน
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
โทร. 087-948-9905
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้ดูแลระบบ
    นายชวลิต ครโสภา
    086-016-3741
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รับผิดชอบข่าว
    1. นายชวลิต ครโสภา
    2. นางสาวพรไพลิน ยางธิสาร
    3. นางสาวไพจิตรจุฑา สุวรรณวิเศษ