วันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ นายประสพชัย  แก้วยะลุน   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง  พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณครู ผู้ที่คอยอบรมสั่งสอนให้ลูกศิษย์เป็นคนดี คนเก่ง เป็นเยาวชนที่ดีของครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไป