วันที่ 19 พ.ค. 2566 นายประสพชัย  แก้วยะลุน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู จัดกิจกรรมปฐมนิเทศต้อนรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 และชี้แจง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อปฏิบัติและระเบียบต่าง ๆ ของโรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง