ขอแสดงความยินดี !! กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผ่านการคัดเลือกรอบโควตาประจำปีการศึกษา 2565  และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

 2204

ช่างยนต์

 

ไฟฟ้ากำลัง