วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ 2566 โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุงได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ ทักษะสังคม และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ป.4 - ม.3 โดยมีนายประสพชัย แก้วยะลุน  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุงให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมครั้งนี้