21 ก.พ. 2565 โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุงมอบทุนปัจจัยพื้นฐานยากจน ครั้งที่ 2/2565