วันที่ 2 และ 7 กันยายน พ.ศ. 2565  โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุงได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยนักเรียนระดับชั้น อ.2 - ป.3 เดินทางไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์ภูพาน&ท้องฟ้าจำ อำเภอเมือง ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565  ส่วนนักเรียนระดับชั้น ป.4 - ม.3 เดินทางไปทัศนศึกษาที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม และพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ฝั้น อาจาโร อำเภอเจริญศิลป์ ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 หลังจากนั้นได้เดินทางไปสักการะหลวงพ่อพระองค์แสนที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร และเดินทางกลับถึงโรงเรียนโดยสวัสดิภาพ