25 มี.ค. 2565  โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุงจัดกิจกรรมอำลาสถาบันและบัณฑิตน้อย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบการศึกาษา ในปีการศึกษา 2564