24 ม.ค. 2565 คณะครูโรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง มอบของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 และหมู่ 10 รวม จำนวน 11 ชุด เพื่อมอบให้พี่น้องชาวบ้านแป้นที่กักตัวที่บ้าน

ทางโรงเรียนบ้านแป้นฯ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นสถานการณ์ความเสี่ยงนี้อย่างปลอดภัยด้วยดี 

 

65353