17 ม.ค. 2565 เวลา 12.00 น. ตัวแทนคณะครูโรงเรียนบ้านแป้นฯ มอบน้ำดื่ม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และปลากระป๋อง  สนับสนุนการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19  ที่บ้านโพนบก  ทางโรงเรียนบ้านแป้นฯ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นจากวิกฤตินี้ไปได้ด้วยดี

64132