8 ต.ค. 2564 คณะอาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผู้ก่อตั้งกลุ่ม Power of Charity (PWC) ได้มอบทุนการศึกษาซึ่งได้จากผู้ร่วมก่อการดี ให้กับ เด็กชายศุภโชค  นาลาดทา นักเรียนชั้น ป.6 และครอบครัว

Facebook : Power of Charity (PWC) https://www.facebook.com/surasitkhomsinchayakorn

 

1467