31 พ.ค. 2564 โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุงจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง

 

messageImage 1622428619908