วันที่ 25 มีนาคม 2563 โรงเรียนบ้านแป้นจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วัดถ้ำผาแดน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนมและแหล่งเรียนรู้สมุนไพรบ้านแป้น

22563 0

22563

22048