22 มีนาคม 2564 นายธุระกิจ  พิมพ์แพง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เพื่อปรึกษาหารือ และวางแนวทางการพัฒนาการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง

S 6021153