5 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง ได้ร่วมกับสนามสอบวัดอรุณแสงทอง ในการจัดสอบความรู้ ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท โดยผู้ใหญ่ขันทอง แก้วมะ ร่วมสนับสนุนน้ำ 2 แพ็ค ชาวบ้านน้ำพุสนับสนุน น้ำส้ม 2 ลัง และนางไพรินทร์  อิ่มสำราญ พร้อมคณะบ้านแป้น สนับสนุนน้ำส้มเกล็ดหิมะ จำนวน 3 ลัง 315 แก้ว

S 30744585