26 กุมภาพันธ์ 2564 นายธุระกิจ พิมพ์แพง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา ณ วัดสุทธานิวาสบ้านแป้น โดยร่วมกันทำบุญ สวดมนต์ไหว้พระ รับฟังพระธรรมเทศนา และบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเรียนรู้วันสำคัญทางพุทธศาสนา และสืบสานประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยพุทธต่อไป

S 4669527