10 พ.ย. 2564  นายศุภากร พิมพ์แพง  ตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

1

2

3

3