28 ก.ย. 2564 นางสาวไพจิตรจุฑา สุวรรณวิเศษ และนางสาวปรีรัญทรา ปานิคม  ตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

152808