วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน  นายธุระกิจ พิมพ์แพง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง เป็นประธานในการมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2564

37954

765

37937

37935