27 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง จัดการประชุมคณะกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (COVIT-19) เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง ที่ประชุมประเมินและมีมติให้เปิดการเรียนได้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564

28090

28093

28089

28078

28091