8 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุงจัดกิจกรรมอำลาสถาบันและบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อแสดงความยินดี และเป็นขวัญกำลังใจให้นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ชั้น ป.6 และชั้น ม.3 ที่สำเร็จการศึกษา

 

DSC00244