13 มกราคม 2563 นายธุระกิจ  พิมพ์แพง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ต้อนรับ นายศักดิ์ชาย แก้วดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูพาน และคณะครู  ที่ได้มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการใช้ ICT ในการบริหารงานตามโครงสร้างการบริหารและการใช้ในการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง

S 2621447