1-4 ธันวาคม 2563 นายธุระกิจ  พิมพ์แพง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะด้าน “ความสามัคคี” ให้แก่เด็กและเยาวชนไทย ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง

กฬาส 2563 ๒๐๑๒๐๙ 3 0