17 พฤศจิกายน 2563 ตัวแทนศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง ได้ประชุม ปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการเตรียมงานจัดทำผ้าป่าสามัคคี ตุ้มโฮมศิษย์เก่า คืนสู่เหย้าบ้านแป้นในวันพฤหัสบดี ที่ 31 ธันวาคม 2563

S 22716527