16-17 พฤศจิกายน 2563 คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง ได้ออกไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนบ้านแป้น เพื่อเรียนรู้วิถีการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

 47530