10 พ.ย. 63  นายธุระกิจ พิมพ์แพง ผอ.โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง ประธานพิธีเปิดการตรวจวัดคุณภาพน้ำหนองหาร บริเวณสวนสาธารณะริมหนองหารบ้านแป้นผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำพบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สนับสนุนงบประประมาณโคย WWF ประเทศไทย

9522

 

9517

9515

 

9519

9521