9 พฤศจิกายน 2563 นายธุระกิจ  พิมพ์แพง ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับคณะะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนนักเรียนเรียน ได้ร่วมประชุมเพื่อ
1) รับทราบการดำเนินงานตามมาตรการของ ปปช.สพฐ.น้อย 
2) พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564

3) อนุมัติให้จัดทำผ้าป่าสามัคคี ตุ้มโฮมศิษย์เก่า คืนสู่เหย้าบ้านแป้น ในวันพฤหัสบดี ที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อระดมทุนก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาซึ่งไม่แล้วเสร็จ 850 ตารางเมตร โดยปีนี้ที่ประชุมเสนอรับบริจาคตามกำลังศรัทธาหรือบริจาคเป็นตารางเมตร ตารางเมตรละ 500 บาท และจะมีการประชุมคระกรรมการตัวแทนศิษย์เก่า เพื่อเตรียมดำเนินการจัดงานต่อไป

 

S 121937990