30 ตุลาคม 2563 ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง ได้อบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินการควบคุมภายใน (ปีงบประมาณ 2563) เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง

S 21340165