31 ตุลาคม 2563 นายธุระกิจ  พิมพ์แพง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง โดยจัดตั้งขบวนแห่พร้อมกับชุมชน ณ วัดสุทธานิวาส แล้วเดินขบวนไปยังจุดลอยกระทง ณ ริมฝั่งหนองหารสวนสาธารณะบ้านแป้น เพื่อลอยกระทงแสดงความสำนึกถึงบุญคุณของแม่น้ำ ตลอดจนเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคาและสืบสานประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ต่อไป

 

14386