29 ตุลาคม 2563 นายธุระกิจ  พิมพ์แพง ผู้อำนวยการโรงเรียน  เป็นประธานในพิธีงานโครงการกิจกรรม “ค่ายยุวชนคนคุณธรรม” ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักเรียนมีความรุ้ความเข้าใจในกระบวนการแก้ปัญหาที่ไม่พึงประสงค์ โดยผ่านรูปแบบการจัดทำโครงงานคุณธรรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง

24074