กิจกรรมวันออกพรรษา 2563

2 ตุลาคม 2563 คณะครูและนักเรียนได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมวันออกพรรษา ณ วัดสุทธานิวาสบ้านแป้น โดยร่วมกันทำบุญ สวดมนต์ไหว้พระ รับฟังพระธรรมเทศนา และบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเรียนรู้วันสำคัญทางพุทธศาสนา และสืบสานประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยพุทธต่อไป

 

22549