28 กันยายน 2563 คณะครู และคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ได้มอบเข็มตราสัญลักษณ์ ป.ป.ช.ชั้นเรียน เพื่อรับทราบการดำเนินงานและรับทราบบทบาทหน้าที่ ณ โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง

 

22250