25 กันยายน 2563 นายธุระกิจ  พิมพ์แพง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ได้มอบเข็มตราสัญลักษณ์ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ให้กับนักเรียนที่ได้รับคัดสรรและแต่งตั้งให้เป็น ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีคณะกรรมการกำกับดูแลระดับชั้นเข้าร่วม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง

S 115081224