16 กันยายน 2563 นายธุระกิจ  พิมพ์แพง ผู้อำนวยการโรงเรียน ประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่ของ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ให้กับคณะอนุกรรมการดำเนินงานกิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ. น้อย ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง

S 113164295