15 กันยายน 2563 นายธุระกิจ  พิมพ์แพง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะกรรมการดำเนินงานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง

S 112959497