3 ก.ย.63 นายนักสิทธิ์ สังข์จันทร์ เจ้าหน้าที่โครงการ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล WWF จัดอบรมการตรวจวัดคุณภาพน้ำ ให้กับนักเรียนจำนวน 10 คน และตรวจสอบคุณภาพน้ำ ณ สวนสาธารณะ หนองหารบ้านแป้น

3179 0

 

 พิธิเปิดและมอบอุปกรณ์การเรียน

 การอบรมการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

 การเก็บตัวอย่างน้ำ

 การตรวจวัดคุณภาพน้ำด้วยมัลติมิเตอร์

การตรวจวัดคุณภาพน้ำด้วยสารเคมี