2 ก.ย. 63 ผอ. ร.ร. บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินกองทุน กสศ. และมอบทุนให้กับนักเรียน 6 คน คนละ 2,000 บาท

1

 มอบทุนจำนวน 2,000 บาท แก่ เด็กชายวีระภัทร  โพยพา 

 

 ผอ. ร.ร. บ้านแป้นฯ ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินกองทุน กสศ.

 

 มอบทุนจำนวน 2,000 บาท แก่ เด็กหญิงณัฐวดี  โพยพา 

 

มอบทุนจำนวน 2,000 บาท แก่ เด็กชายภูผา  นาลาดทา

 

 มอบทุนจำนวน 2,000 บาท แก่ เด็กหญิงปริญศิริ  ดวงเคน

 

 มอบทุนจำนวน 2,000 บาท แก่ เด็กชายอภินันท์  คำแดง

 

มอบทุนจำนวน 2,000 บาท แก่ เด็กหญิงรัตน์ดา  พันนาคำ