31 ส.ค. 63 ผูู้ใหญ่นิมิตร  ภักดีสวัสดิ์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านแป้น หมู่ 10 และคณะกรรมการหมู่บ้าน ได้มอบเครื่องดักไขมันให้กับโรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง เพื่อใช้ในการดักไขมันที่โรงอาหาร ทางโรงเรียนฯ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

duk1