25 สิงหาคม 2563 นายสมพงษ์  อินธิแสง ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาน ร่วมประชุมปรึกษาหารือ และวางแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7