19 สิงหาคม 2563 นายธุระกิจ  พิมพ์แพง ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับอาจารย์ภูริภูมิ  ชมภูนุช คณาจารย์ 5 คน นักศึกษา 40 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏฎสกลนคร ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบริหารวิชาการเพื่อจัดแหล่งการเรียนรู้ฯ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ด้านวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ หอประชุมโรงเรียน

 

1

                                                                                              

2

 

7

 

6

 

3

 

4