19 สิงหาคม 2563 นายธุระกิจ  พิมพ์แพง ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับศึกษานิเทศก์ นายวัชรพงษ์  ภูยางสิม และ นายปริญญา  ขาวประภา ที่มานิเทศ กำกับ ติดตามโครงการโรงเรียนสุจริต

14

 

15

 

13

 

 11

 

12

 

no3

 

no4

 

no5

 

 

 

no7

 

no1

 

no2