11 ส.ค.63 นายธุระกิจ  พิมพ์แพง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อระลึกถึงพระคุณแม่ เพื่อปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะ "ด้านความกตัญญู" ให้กับนักเรียน 

 

timeline 20200811 133314

 

timeline 20200811 133229

 

timeline 20200811 133329

 

timeline 20200811 133312

 

 

 timeline 20200811 133303

 

 timeline 20200811 133310

 

timeline 20200811 133340

 timeline 20200811 133208

 

 

timeline 20200811 133235

 

 

 

8