30 ก.ค. 2563 นักเรียนจัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2563  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านแป้นสมัคคีราษฎร์บำรุง

19101

 

191021910719109191081911219099