ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 19 มิ.ย. 2563   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง คณะครู และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ (google meet) 

Untitled

ผู้อำนวยการ คณะครู และผู้ปกครองนักเรียนร่วมประชุมผ่าน google meet