รับการนิเทศจาก สพป.สน. 1

1 มิ.ย. 2563 โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุงรับการสื่อสารการเรียนการสอนออนไลน์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1

 19157191581916019170