สัปดาห์แรกของการเรียนออนไลน์ (การติดตาม และแก้ปัญหา)

 

18 - 24 พ.ค. 2563  คณะครูออกติดตามและแก้ปัญหาในการเรียนผ่านระบบออนไลน์ของนักเรียน97500931 3006854019402685 5514644223158124544 o99108818 3006854939402593 3799265543907704832 o

1 week1 week1 week